Jakie są poziomy angielskiego?

To, że angielski warto znać i ciągle należy go doskonalić, pnąc się po poziomach językowych coraz to wyżej i wyżej, nie pozostawia żadnych złudzeń. Trzeba przy tym wiedzieć, że zgodnie z obowiązującą w Europie skalą klasyfikacji biegłości językowej rozróżnia się poszczególne stopnie nauki języka angielskiego. W oparciu o nie układa się m.in. programy kursów oraz egzaminy językowe w szkołach i na uczelniach wyższych. Stopnie nauki języka angielskiego ułatwiają również określenie zakresu naszych umiejętności językowych. Wobec tego, jakie są poziomy angielskiegojak określić poziom znajomości języka angielskiego?

Poziomy językowe

Zanim wskażemy sobie na stopnie nauki języka angielskiego, warto wspomnieć co nieco o samej klasyfikacji. Otóż, w Polsce, zresztą tak, jak i we wszystkich krajach kontynentu europejskiego do określania biegłości językowej służy tzw. skala Rady Europy (Common European Framework for Reference). W Europie jest ona powszechnie stosowana m.in. przez szkoły (państwowe i prywatne, w tym prywatne szkoły językowe oferujące kursy językowe stacjonarne i online), uczelnie, instytucje wydające certyfikaty czy też wydawnictwa. Poza tym, ujednolicone, wspólne dla wszystkich państw Starego Kontynentu poziomy językowe pozwalają w sposób łatwy i konkretny charakteryzowanie swoich umiejętności językowych, co przydaje się chociażby w sytuacji pisania CV i listu motywacyjnego. Warto więc wiedzieć, jakie są poziomy angielskiego a także jak określić poziom znajomości języka angielskiego (jak i innych języków np. niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego – obowiązuje bowiem ta sama klasyfikacja).

Stopnie nauki języka angielskiego

Jakie są stopnie angielskiego? Zgodnie z obowiązującą we wszystkich krajach Europy skalą Rady Europy, wyróżnia się trzy grupy podstawowych poziomów językowych, z czego każdy z nich zawiera w sobie jeszcze dwa stopnie. Klasyfikacja ta przedstawia się następująco:
1. Poziom początkujący
– A1 (Begginer)
– A2 (Pre-intermediate)
2. Poziom średniozaawansowany
– B1 (Intermediate)
– B2 (Upper-intermediate)
3. Poziom zaawansowany
– C1 (Advanced)
– C2 (Proficient)

Na poziomie A1 użytkownicy rozumieją i potrafią stosować bardzo proste wypowiedzi na temat potrzeb życia codziennego oraz potoczne wyrażenia , potrafią formułować podstawowe pytania typu gdzie mieszkasz, kogo znasz, co posiadasz oraz na nie odpowiadać, wiedzą jak się przedstawić i są w stanie prowadzić rozmowę z osobami, które mówią prostym językiem, wolno i w sposób pomocny.
Poziom językowy A2 wiąże się z rozumieniem wypowiedzi i popularnych wyrażeń z tematyki życia codziennego (rodzina, zakupy, praca, otoczenie), umiejętnością porozumiewania się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, a także umiejętnością opisywania swojego pochodzenia, otoczenia, najważniejszych potrzeb życia codziennego.
Osoby, które opanowały język angielski w stopniu B1 rozumieją znaczenie kluczowych wątków zawartych w standardowych wypowiedziach odnośnie życia codziennego, pracy, szkoły, czasu wolnego, potrafią poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych dziejących się w kraju, gdzie mówi się po angielsku. Prócz tego, bez problemu tworzą proste, spójne wypowiedzi ustne oraz pisemne na znane i interesujące tematy, a także potrafią opisywać zdarzenia, doświadczenia, zamiary, plany, nadzieje i marzenia.
Na poziomie B2 użytkownik rozumie znaczenie najważniejszych wątków tekstów złożonych – konkretnych, abstrakcyjnych oraz na tematy specjalistyczne z zakresu swojej dziedziny, a także potrafi tworzyć wypowiedzi ustne i pisemne na większość tematów, podawać wady i zalety, wyjaśniać swoje stanowisko w danej sprawie.
Poziom C1 wymaga rozumienia szerokiego zakresu tekstów trudnych zawierających wyrażone pośrednio znaczenia ukryte, płynnego, spontanicznego wypowiadania się, swobody w posługiwaniu się językiem w kontaktach nieformalnych i formalnych, formułowania jasnych, prawidłowo zbudowanych, szczegółowych wypowiedzi na temat różnych, złożonych problemów.
Wreszcie, najwyższy ze wszystkich poziomów językowych, czyli poziom C2 przysługuje wyłącznie osobom, które niemalże perfekcyjnie znają dany język, z łatwością rozumieją wszystko, co usłyszą i przeczytają, potrafią streszczać zasłyszane/przeczytane informacje w sposób spójny, przekazując to, co w nich najważniejsze oraz umieją wyrażać swoje myśli spontanicznie, płynnie, bardzo dokładnie, różnicując odcienie znaczeniowe bardzo złożonych wypowiedzi.

Jak określić poziom znajomości języka angielskiego?

Wszystkie poziomy językowe wiążą się z konkretnymi umiejętnościami, co przekłada się na stopień biegłość językowej. Stąd każdy, kto zastanawia się jak określić poziom znajomości językowej angielskiego po pierwsze powinien orientować się w powyższych, po drugie zaś wykonać krótki test – jest to zdecydowanie najprostszy sposób.

Komentarze zostały zablokowane.