Co nas wyróżnia
Co nas wyróżnia

Ustalenie z Tobą jasno sprecyzowanego celu językowego, który chcemy razem osiągnąć w konkretnym czasie.
Określenie głównych obszarów językowych, które mamy poprawić i błędów, jakie mają zostać wyeliminowane.

Brak sztywnego planu zajęć, pełne dostosowanie kursu do Twoich potrzeb i zainteresowań.
Możliwość pracy na Twoich materiałach, jeśli jest taka potrzeba.
Masz zawsze możliwość realnego wpływu na przebieg zajęć.

Oparcie zajęć na zróżnicowanych materiałach i na tematach, które Ciebie interesują. Brak monotonnych zajęć, a zamiast tego “wymieszanie” różnych elementów językowych w spójną całość.

Luźna atmosfera, abyś mógł na spokojnie przyswajać materiał.
Jeśli masz gorszy dzień i chcesz skrócić zajęcia to nie ma problemu. Czas się sumuje i możemy z tego zrobić potem lekcję gratis, tak abyś nic nie tracił.

Zróżnicowana tematyka konwersacji, która Tobie odpowiada i skoncentrowanie zajęć na mówieniu, a nie na nudnych i długich ćwiczeniach.
Dużo Twojego aktywnego udziału w zajęciach.

Zbudowanie długofalowej relacji z Tobą, a nie szablonowe traktowanie jak typowego ucznia.
Zawsze masz możliwość aktywnego wpływu na przebieg zajęć, ich modyfikację lub “podrasowanie” pod Twoje wymogi i potrzeby.
Różnorodność materiałów podpartych multimediami.

Dodatkowe wsparcie językowe, jak i omówienie Twoich wątpliwości i dodatkowych zapytań po normalnych zajęciach.
Na Twoje życzenie, uzupełniające ćwiczenia i zadania domowe wysyłane na Twój e-mail po naszych zajęciach, abyś mógł dodatkowo utrwalać i powtarzać materiał.

Jak najmniej skomplikowane zajęcia pod względem technicznym i Kurs w pełni dostosowany do Ciebie.