Jaka metoda nauki angielskiego jest najlepsza?

Od lat angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym do nauki. Uczą się go ludzie na całym świecie od Ameryki, przez Europę i Afrykę, aż po Azję oraz Australię i Oceanię, niezależnie od narodowości, wieku, religii czy poglądów. Język ten uznawany jest bowiem za międzynarodowy (ponadetniczny). Oznacza to, że angielski jest językiem urzędowym w wielu państwach oraz w organizacjach międzynarodowych oraz językiem służącym komunikacji pomiędzy ludźmi posługującymi się na co dzień różnymi językami. Konsekwencją tego jest to, że w ogromnej ilości krajów w szkołach dzieci uczą się właśnie angielskiego jako obowiązkowego języka obcego. Poza tym funkcjonuje wiele szkół językowych oraz kursów online oferujących właśnie lekcje angielskiego. Nic więc dziwnego, że na przestrzeni lat opracowano różne metody nauki języka angielskiego. Jedne z nich uznawane są za bardziej, inne mniej skuteczne. Jaka metoda nauki angielskiego jest najlepsza/strong> i dlaczego? Jak wybrać dla siebie najlepszą metodę nauki angielskiego i cieszyć się ciągłym postępem? Jaką metodą uczyć się angielskiego?

Najlepsza metoda nauki angielskiego

Niestety, już na wstępie wszystkich, którzy zastanawiają się jaką metodą uczyć się angielskiego i próbują spośród popularnych metod nauki języka angielskiego wybrać jedną najskuteczniejszą musimy rozczarować. Nie istnieje coś takiego, jak najlepsza metoda nauki angielskiego, która byłaby uniwersalna dla wszystkich. Każdy z nas jest inny, każdy ma też nieco inne predyspozycje do szybkiego zapamiętywania gramatyki, słówek i całych wyrażeń, w końcu niektórzy są bardziej pracowici i konsekwentni w swoich działań, inni – wprost przeciwnie – choć zdolni, niestety leniwi. W związku z tym, u różnych ludzi sprawdzają się różne metody nauki języka angielskiego. Tym bardziej warto orientować się, jakie sposoby mamy do wyboru. Na tej podstawie z pewnością łatwiej będzie nam ustalić jaka metoda nauki angielskiego jest najlepsza dla nas samych.

Metody nauki języka angielskiego

Metod nauki języka angielskiego z pewnością jest bardzo wiele, natomiast tych najpopularniejszych – kilka. Chcąc wybrać dla siebie najlepszą metodę nauki angielskiego, na pewno warto się w nich orientować. W rozważaniach jaką metodą uczyć się angielskiego, warto wziąć pod uwagę: metodę gramatyczno-tłumaczeniową, komunikacyjną, bezpośrednią, Callana oraz full immersion. Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa kładzie nacisk na przyswajanie słownictwa, tłumaczenie słów i tekstów z angielskiego na język ojczysty i odwrotnie oraz na naukę gramatyki. Pomijana jest przy tym poprawna wymowa. Metoda komunikacyjna stawia na interakcję, czyli na pracę w parach i grupach oraz naukę na wszystkich płaszczyznach (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie). Metoda bezpośrednia nazywana również naturalną polega natomiast na używaniu wyłącznie języka angielskiego. Zajęcia, podczas których głównie słucha się i rozmawia są prowadzone przez native speakera. Gramatyka jest przy tym pomijana. Metoda Callana z kolei polega na odpowiadaniu przez ucznia na zadawane przez nauczyciela pytania wyuczonymi wcześniej formułkami. Wreszcie metoda full immersion polega na zupełnym zanurzeniu się w języku i jego kulturze, czemu służą przede wszystkim zagraniczne obozy językowe i wyjazdy na dłuższy okres czasu, ale też intensywne kursy online. Czy którąś z wymienionych metod możemy jednak uznać za najskuteczniejszą? Jaka metoda nauki angielskiego jest najlepsza?

Jaką metodą uczyć się angielskiego?

Jak już ustaliliśmy nie istnieje jedna, uniwersalna dla wszystkich najlepsza metoda nauki angielskiego. Wobec tego, jaką metodą uczyć się angielskiego? Otóż, w zależności od indywidualnych predyspozycji, możliwości i oczekiwań, ale też poziomu znajomości języka, warto przeanalizować polecane metody nauki języka angielskiego i spróbować wybrać optymalną dla siebie. Rozsądne wydaje się korzystanie z różnych. Poza tym, musimy pamiętać, że im częstszy kontakt z angielskim, tym szybciej i lepiej go przyswajamy i swobodniej się nim posługujemy.

Komentarze zostały zablokowane.